Kwaliteit

Homan Juridisch Advies is aangesloten bij de Vereniging van Interimjuristen. Deze vereniging hanteert strenge kwaliteitseisen voor haar leden. Naast een deugdelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een VAR-verklaring, is een jaarlijks aantal relevante opleidingsuren verplicht. Verder zijn de leden onderworpen aan Gedragsregels. Hierin staan bepalingen over zorgvuldigheid en deskundigheid en is een klachtenregeling opgenomen. Indien u de Gedragsregels wilt inzien, kunt u deze opvragen via deze site (onder de link Contact).

Vakinhoudelijk blijft Johan scherp door, naast het bijhouden van vakliteratuur, regelmatig cursussen en seminars op het gebied van het vastgoedrecht bij te wonen.

Johan beschikt verder over een aanzienlijk netwerk van advocaten, vastgoedjuristen, notarissen en andere betrokkenen in het vastgoed, waarmee zonodig geklankbord kan worden.
Homan B.V. - mr S.J.Th. Homan - Rijksstraatweg 135 - 7391 MK TWELLO - T 06 10041921 - E info@mrhoman.nl