Werkterrein

Homan Juridisch Advies richt zich specifiek op advisering en rechtsbijstand op het gebied van het vastgoedrecht in brede zin. Daaronder vallen onder meer:

  • algemene voorwaarden (UAV/UAV-GC/AVA)
  • arbitrageprocedures (Raad van Arbitrage voor de Bouw, Arbitrage-Instituut Bouwkunst)
  • architectenrecht (SR/DNR/CR)
  • bouwrecht (meer-/minderwerk, opleveringsgeschillen, aansprakelijkheid aannemer, retentierecht)
  • contracten (aannemingsovereenkomsten, architectenovereenkomsten, huurovereenkomsten, koopovereenkomsten)
  • eigendom onroerend goed
  • huurrecht
  • projectontwikkeling
  • ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen)
  • monumentenrecht
Homan B.V. - mr S.J.Th. Homan - Rijksstraatweg 135 - 7391 MK TWELLO - T 06 10041921 - E info@mrhoman.nl